Polityka prywatności - Rama Projekt
646
page-template-default,page,page-id-646,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w firmie Rama Projekt

Rama Projekt Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Rama Projekt starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych.

Rama Projekt Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Rama Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Księcia Józefa 54A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0001044666, identyfikująca się numerami NIP: 6772496234, REGON: 52576080700000, zwana w dalszej części dokumentu Rama Projekt.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe osób fizycznych będą także przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

Dane podawane przez Kupujących w trakcie kontaktu, rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, w tym dostawy zamówionego towaru przez firmę kurierską, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie mogą być usunięte na żądanie Kupującego.

Kupujący mają prawo do:

– poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
– zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
– żądania usunięcia swoich danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres biuro@ramaprojekt.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres Rama Projekt Sp. z o.o.

Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach statystycznych. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Rama Projekt Sp. z o.o. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych Rama Projekt Sp. z o.o.